[ %10 İndirim Fırsatı ]

İlk Siparişinize Özel %10 İndirim kazanma Fırsatını Kaçırmayın!Hemen Bir Hesap Aç

Çiftlikten Al' a Hoş Geldiniz! Bedava Kayıt Ol veya Giriş Yap
Çiftliktenal Logo
0

Sepetim

0 Ürün-0,00

Sepetinde 0 ürün bulunuyor
Subtotal: 0,00

Kırsal Kalkınma için IPARD Programı’ndan Sektöre BÜYÜK DESTEK

kırsal hayvancılık

Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alanlarında gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine önemli bir yer ayıracak. Programın daha önce uygulanan kırsal kalkınma programlarından temel farkı; yatırımları AB standartlarına ulaştırma hedefi ve destek miktarındaki büyüklük.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti katkılarıyla oluşturulan fon kapsamında kırsal kalkınmaya yönelik projeleri hayata geçirmek için proje kabulüne başladı. IPARD Programı; Et ve Süt Üretimi, Et, Süt, Meyve-Sebze ve Su ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması, Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi, Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Desteklenmesi, Kırsal Turizm ve Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi konularında destek sağlayacaktır. ETBİR I KIRMIZI Yatırımlar Türkiye’nin Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı kapsamında hayat bulacak, Kırsal Kalkınma (IPARD) Programı öncelikle kırsal alanlarda AB standartlarını yakalamış işletmelerin oluşturulmasını, bununla beraber bu alanlarda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasını gerçekleştirecektir. Program bütçesinin büyük bir kısmı; hayvansal üretim ve hayvansal ürünlerin işlenmesi konularında gerçekleştirilecek yatırımlara ayrılmıştır. IPARD Programı Kırmızı Et Üretimi ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması sektörlerinde gerçekleştirilecek yatırımların desteklenmesine önemli bir yer ayırmaktadır. Programın, yatırımları AB standartlarına ulaştırma hedefi ve destek miktarındaki büyüklük, daha önce uygulanan kırsal kalkınma programlarından temel farkını oluşturmaktadır. IPARD Programının sektörümüzde destek sağlayacağı yatırım konuları ve yatırım desteği başvurusunda aranacak koşullara aşağıda ayrıntılı olarak yer verilmiştir.

TKDK

İyi Tarım Uygulamaları: Tarımsal üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan karlı ve verimli, insan sağlığını koruyan, hayvan sağlık ve refahı ile çevreye önem veren bir hale getirmek için uygulanması gereken işlemlerdir.

Et Üretim

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELERE YATIRIM 

Bu yatırım alanında destek faaliyetleri iki ayrı bütçe kalemi altında toplanmış olup, biri kanatlı eti üretimine yönelik yatırımlara diğeri ise Kırmızı Et Üretimi ile ilgili yatırımlara ayrılmıştır. IPARD Programı kapsamında Et Üreten Tarımsal İşletmelerin;

  a) Modernize edilmesi,

  b) İlgili AB standartlarına yükseltilmesi ve

  c) İyi tarım uygulamalarını yapar hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler yatırım desteği için başvurabilir. Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikleri programa başvuramaz.

Başvuru Sahiplerinin Sağlaması Gereken Koşullar

  1.Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

  2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili üst yönetim kademesinden bir daimi çalışanı, 

    *  Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması veya,  

    *  Tarım ya da ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümünü veya, 

    *  Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

1. Tarımsal işletme yatırımını desteklenecek olan illerin kırsal alanlarında uygulamalıdır. 

2. Tarımsal İşletme (gerçek kişi işletmelerinde tarımsal işletmenin sahibi) aşağıdaki sistemlere kayıtlı olmalıdır. 

    *  Çiftçi Kayıt Sistemi, (Yeni kurulacak tarımsal işletmelerde bu kriter yatırımın sonunda sağlanacaktır.) 

    *  Hayvan Kayıt Sistemi, (Yeni kurulacak tarımsal işletmelerde bu kriter yatırımın sonunda sağlanacaktır.) 

    *  Ulusal Vergi Sistemi 3. Yapılacak yatırımla ilgili mevcut tarımsal işletme; 

           a)  Kırmızı Et Üreten Küçük ve Orta Ölçekli Tarımsal İşletme (gerçek kişi işletmelerinde tarımsal işletme sahibi) ise, 

    *  En az 30, en fazla 250 baş sığıra veya 

    *  En az 100, en fazla 300 koyun veya 

    *  En az 100, en fazla 300 keçiye sahip olmalıdır. 

Yeni kurulacak tarımsal işletmelerde bu kriter yatırımın sonunda sağlanacaktır.

 

Destek Kapsamındaki İller 

Tarımsal işletme yatırımını aşağıda belirtilen illerin kırsal alanlarında uygulamalıdır. 

    –  Afyonkarahisar 

    –  Amasya 

    –  Çorum 

    –  Diyarbakır 

    –  Erzurum 

    –  Kahramanmaraş 

    –  Kars 

    –  Konya 

    –  Samsun 

    –  Sivas 

    –  Şanlıurfa 

    –  Tokat 

    –  Van 

    –  Yozgat

Uygun Harcama Tutarı

Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Başvuru Sahibinin katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır. Ancak, aşağıdaki hallerde kamu katkısı oranları artacak, dolayısıyla başvuru sahibinin katkısı da buna bağlı olarak azalacaktır.

    –  Başvuru sahibi (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin sahip olduğu tarımsal işletmelere yatırımlar için kamu katkısı %55, başvuru sahibi katkısı %45,

    –  Dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere yatırımlar için kamu katkısı %60, başvuru sahibi katkısı %40

    –  Başvuru sunulduğu tarihte 40 yaşın altında olan genç çiftçilerin (gerçek kişi durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) sahip olduğu dağlık alanlardaki tarımsal işletmelere ait yatırımlar için kamu katkısı %65, başvuru sahibi katkısı %35 olacaktır. Et Üreten Tarımsal İşletmelere yönelik hazırlanacak projenin uygun harcamalar toplam tutarı; Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler için en az 20.000 Avro, en fazla 1.000.000 Avro, Destek kapsamındaki Yatırımlar

    –  Açık veya yarı açık ahırlara/ ağıllara öncelik verilmesi kaydıyla, ahırların/ağılların inşası, genişletilmesi veya depolamaya yönelik yatırımlar,

    –  Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.),

    –  AB hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanları,

    –  Sulama sistemleri, 

    –  Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar,

    –  Biyogaz tesisleri,

    –  Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı, genel çiftlik yönetimi).

Desteklenecek Yatırımlar Nasıl Seçiliyor?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu;

  1. Başvuru koşullarının yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünden,

  2. Sunulan iş planının değerlendirilmesinden sonra, uygun başvuruları aşağıdaki puanlama tablosundaki kriterler üzerinden elde edilecek puana göre öncelik sırasına koyacaktır: IPARD Programının “Proje Seçimine Esas Sıralama Kriterlerine” göre iki veya daha fazla başvurunun eşit puan aldığı durumlarda; iş planlarına verilen puanlar dikkate alınır.

Şayet iki veya daha fazla projenin her iki puan sonuçları (IPARD sıralama kriterlerine göre alınan puan ve iş planından alınan puan) da eşitse, bu durumda başvurunun teslim tarihi ve saatine göre ilk sunulan proje bir üst sırada listelenir.

 

Et Üreten Tarımsal İşletmeler için puan tablosu; Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmeler (Bütçe Kalemi 1) için puan tablosu;

kriter

ET VE ET ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASINA DESTEK

 

Bu yatırım alanında destek faaliyetleri dört ayrı bütçe kalemi altında toplanmış olup, ikisi kanatlı eti işleme ve pazarlama yatırımlarına diğer ikisi Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama ile ilgili yatırımlara ayrılmıştır.

Et Pazarlama

Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama Konusunda Yatırımlar

  (a) Bütçe Kalemi 1: 3.sınıf kesimhaneler (kombinalara ait olanlar dahil) dışında kalan 1. ve 2.sınıf kesimhaneler (sığır/keçi/ koyun),

  (b) Bütçe Kalemi 2: Küçük ölçekli kırmızı et işleme tesislerinin desteklenmesini kapsamaktadır.

Bu faaliyetlerin desteklenmesindeki amaç; tüm bütçe kalemlerinin AB standartlarına yükseltilmesinin yanı sıra yeni teknolojiler kullanarak toplam performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılmasıdır.

Kimler Başvurabilir?

Gerçek ve tüzel kişiler yatırım desteği için başvurabilir. Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikleri programa başvuramaz. Bu yatırım alanında, mevcut işletmelerin modernizasyonu ve mevcut işletmelerde yeni tesis kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu da desteklenmektedir.

Başvuru Sahiplerinin Sağlaması Gereken Koşullar

  1.Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

  2. Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili üst yönetim kademesinden bir daimi çalışanı,

    –  Başvuru yapılan alanda Meslek ve Teknik Lisesi diploması veya ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diploması veya, 

    –  Tarım ya da ilgili uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümünü ibraz etmelidir

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

Destek için başvuran tüm işletmeler;

  1. 250 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu veya bilançosu 25 milyon TL’yi aşmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalıdır.

  2. Mevcut işletmeler, aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.

    –  5179 Sayılı Gıda Kanunu veya 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

    –  5393 Sayılı Belediye Kanunu

  3. Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.

  4. İşletme; Kırmızı Et Kesimhanesi (Bütçe Kalemi

    1) ise; n Mevcut işletme sığır, koyun veya keçi türü hayvan kesimi üzerine faaliyet göstermelidir.

    –  Günlük en az 30 sığır +50 koyun/keçi, en fazla 250 sığır+2000 koyun/keçi hayvan kesim kapasitesine sahip olmalıdır,

    –  ya da sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalıdır,

    –  ya da sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla 4000 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalıdır. Kırmızı Et İşleme Tesisi (Bütçe Kalemi

  2) ise;

    –  Mevcut işletme ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon işlemlerini veya bu işlemlerin kombinasyonlarını içeren süreçlerle ilk ürünün temel olarak değiştirilerek işlenmesi ve pazarlanması üzerine faaliyet göstermelidir.

    –  Günlük en az 0,5 ton, en fazla 5 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

    –  Mevcut işletmeler için işletmenin kapasitesi yukarıda belirtilen kapasite aralığında olmalıdır; yeni bir işletme olması durumunda, yeni işletme yukardaki kapasite kriterlerini yatırım sonunda sağlamalıdır.

  5. AB ihracat numarasına sahip işletmeler destek için uygun değildir.

  6. Yatırım/proje “AB standartlarını karşılamayan” eski bir tesisin yerine yeni bir tesisin kurulmasını içeriyorsa, yeni kurulan tesis için nihai ödeme, sadece eski tesisin faaliyetini tamamen bırakmasından sonra yapılır.

  7. Yeni bir işletme veya mevcut işletmede yeni tesis kurulumunun desteklenmesi sadece, ilde kapasite fazlası yoksa uygun olacaktır.

  8. Perakende seviyesinde yatırımlar destek kapsamı dışındadır.

  9. Yatırım ile ilgili olarak yatırım sonunda ilgili Topluluk standartları karşılanmalıdır.

  10. Nihai ödemenin yapılmasından sonraki beş yıl boyunca yatırımı koruyacağını ve çok önemli değişiklik yapmayacağını taahhüt etmelidir. Yukarıda belirtilen şartları sağlayan başvuru sahipleri kurumun resmi internet sitesinde yayınlanan (www.tkdk.gov.tr) sunmaları gereken ilgili bilgi, resmi belgeleri sağlamak ve taahhütleri yerine getirmek kaydıyla destek için başvuruda bulunabilirler. 

Destek Kapsamındaki İller 

İşletme yatırımını aşağıda belirtilen illerden birinde uygulamalıdır ve mevcut işletmeler için, işletmenin bulunduğu il ile yatırımın uygulama ili aynı olmalıdır.

      –  Afyonkarahisar 

      –  Amasya 

      –  Çorum 

      –  Diyarbakır 

      –  Erzurum 

      –  Kahramanmaraş 

      –  Kars 

      –  Konya 

      –  Samsun 

      –  Sivas 

      –  Şanlıurfa 

      –  Tokat 

      –  Van 

      –  Yozgat

 

Uygun Harcama Tutarı

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri; 30.000 Avro’dan az, 3.000.000 Avro’ dan fazla olamaz. Destek, Uygun Harcamalar Toplamının %50’sidir.

Destek Kapsamındaki Yatırımlar

    –  Kesimhanelerin inşası veya yenilenmesi,

    –  Et işleme tesislerinin yenilenmesi,

    –  Topluluk standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için ekipman,

    –  Ürün kalitesi ve hijyen kontrollerinin iyileştirilmesi için laboratuvarlar ve ekipman, n

    –  Gıda güvenliği yönetim sisteminin kurulması için yatırımlar (ISO 22000; HACCP, GMP ve GHP) ,

    –  Çevre korumasının geliştirilmesi; işlenebilir atıklar ve ara ürünlerin yeniden işlenebilmesi için ekipman ve tesisler; atıkların arıtılması ve imha edilmesi: kesimhanelerde atık su ve et işleme tesislerinde yağ toplama tesisleri, 

    –  Hayvan kesimlerinin  hayvan refahı koşulları ile uyumlu hale getirilmesi için yatırımlar, 

    –  Paketleme işlemleri için ekipman satın alınması,

    –  Soğuk hava deposu ekipmanı, karkas ve et ürünleri için soğutuculu nakliye araçlarının satın alınması,

    –  Ürün ve işleme yönetimi için Bilişim Teknolojileri donanım ve yazılımları,

    –  Tesis içinde karkas ve etin izlenebilirliğinin geliştirilmesi için yazılım ve izleme sisteminin oluşturulması.

Desteklenecek Yatırımlar Nasıl Seçiliyor?

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu;

  1. Başvuru koşullarının yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünden,

  2. Sunulan iş planının değerlendirilmesinden sonra, uygun başvuruları aşağıdaki puanlama tablosundaki kriterler üzerinden elde edilecek puana göre öncelik sırasına koyacaktır: IPARD Programının “Proje Seçimine Esas Sıralama Kriterlerine” göre iki veya daha fazla başvurunun eşit puan aldığı durumlarda; iş planlarına verilen puanlar dikkate alınır. Şayet iki veya daha fazla projenin her iki puan sonuçları (IPARD sıralama kriterlerine göre alınan puan ve iş planından alınan puan) da eşitse, bu durumda başvurunun teslim tarihi ve saatine göre ilk sunulan proje bir üst sırada listelenir. Başvuru için: www.tkdk.gov.tr 

 

kriter2
başvuru

AUTHOR

RELATED NEWS

Bir yanıt yazın

Wishlist

Shopping Cart

Subtotal: 0,00
x