[ %10 İndirim Fırsatı ]

İlk Siparişinize Özel %10 İndirim kazanma Fırsatını Kaçırmayın!Hemen Bir Hesap Aç

Çiftlikten Al' a Hoş Geldiniz! Bedava Kayıt Ol veya Giriş Yap
Çiftliktenal Logo
0

Sepetim

0 Ürün-0,00

Sepetinde 0 ürün bulunuyor
Subtotal: 0,00

Hayvancılığa Yatırım Yapacaklara Verilecek Hibe Desteği

hayvancılık hibe desteği

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ kapsamında, hayvan alımı için %50, ahır yapımı için %80 oranlarında geri ödemesiz hibe verilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği, 4 Mart’ta 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2015-2018 yıllarında Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri kapsamındaki illerde hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yapılması gereken detayları kapsıyor.

İnşaat yatırımında yüzde 50, damızlık alımının yüzde 80 hibe
Tebliğ kapsamında damızlık sığır ve koyun-keçi işletme yatırımlarına, inşaat yatırımı konusunda, yatırımının % 50’si oranında hibe desteği verilecek. Destekleme ahır-ağıl tadilatı veya yeni yapılacak kapalı, yarı açık ve açık sistemli ahır ve ağılları kapsayacak.
Damızlık boğa, damızlık koç-teke alımlarında, hayvan alım tutarının %80’i oranında hibe desteği uygulanacak. İnşaat yatırımı ile damızlık koç-teke alımındaki hibe desteği Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güney Doğu Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovası Projesi (KOP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde; Damızlık boğa alımı yatırımdaki destek ise DAP, GAP ile DOKAP kapsamındaki illerde uygulanacak.

Hibe verilecek yatırım 1 yıl içinde tamamlanacak
Hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımı tamamlanan işletmeler faydalanacak.  İnşaat işleri ile damızlık boğa, koç ve tekelerin satın alınarak işletmeye konulması, başvurunun onaylanıp yatırımcıya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde tamamlanacak. Yatırımın belirlenen sürede tamamlanamaması halinde yatırımcıya, toplam altı ayı geçmemek üzere ek süre verilebilecek.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya yatırım yapmaktan vazgeçen yatırımcının projesi iptal edilecek ve hibe desteğinden yararlandırılmayacak.

Yatırımcılar her hibeden bir kez yararlanacak
Bakanlık Türkvet Veri Tabanı’na ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı  en az 10, en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 en fazla 200 baş anaç koyun-keçisi olan, başvuru tarihinden en az 1 yıl önce bu sistemlerde kayıt altına alınmış aktif işletmesi bulunan, gerçek ve tüzel kişiler hibe desteğinden yararlanabilecek.  Bakanlık bölgesel farklılıkları dikkate almak kaydıyla bu şartlarda değişiklik yapabilecek. Yatırımcı, uygulanacak her bir hibe destek konusundan bir kez yararlanabilecek.
Yatırım tutarı üst sınırı, her yılın başında bütçe imkânları dikkate alınarak merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenip, Genel Müdürlük tarafından il müdürlüklerine bildirilecek. Komisyon gerek duyduğunda belirlenen üst sınırı aynı yıl içerisinde değiştirebilecek.

Yeni yapılacak ahırlar, DAP ve DOKAP bölgelerinde kapalı veya yarı açık sistem, GAP ve KOP bölgesinde ise açık veya yarı açık sistem olacak. İnşaat gider kalemleri; yeni ahır/ağıl, gübre çukuru ve ekipmanları, yem deposu, silaj çukuru, süt sağım odası, soğutma sistem odası ve küçükbaş yıkama ünitesi inşaatları veya bunların onarım inşaatlarını kapsayacak. İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, buzağı kulübesi, basit onarım, arazi düzeltme ve çevre yapıları, destekleme kapsamında değerlendirilmeyecek.

Damızlık hayvanları TİGEM temin edecek
Büyükbaş işletmeleri 1 baş damızlık boğa, küçükbaş işletmeleri ise mevcut anaç koyun-keçi sayısının %5’ini aşmayacak miktarda damızlık koç-teke alımı için uygulanacak hibe desteklemesinden faydalandırılacak.

Damızlık boğalar Bakanlık, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) veya hastalıktan ari işletmelerden temin edilecek. TİGEM, damızlık boğalar ile koç ve tekeleri gerek kendi yetiştirdiklerinden gerekse yurt içi ve yurt dışından temin edecek. Damızlık koç ve tekeler TİGEM ve/veya halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden bireysel olarak veya yatırımcıların bağlı bulundukları  Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği vasıtası ile temin edilecek. Damızlık boğa ve koç-teke alımlarında desteklemeye esas birim fiyatları her yıl Bakanlıkça belirlenecek. Bakanlık gerek duyduğunda belirlenen rakamları yıl içerisinde değiştirebilecek. Anne ve baba ile çocuklar, eşler ve kardeşler arasında yapılan alım ve satımlar destekleme kapsamı dışında tutulacak. Hibe desteklerinden kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklıkları; memurlar, kamu işçileri ve Devlet üniversitelerinde görevli öğretim elemanları yararlanamayacak.

Başvurular her yıl Ocak- Şubat- Mart aylarında alınacak
İnşaat yatırımı  yapmak isteyen yatırımcılar, yatırımı  yapacağı  yerdeki il müdürlüğüne; damızlık boğa ve koç-teke alımı  hibe desteğinden yararlanmak isteyen yatırımcılar il/ilçe müdürlüklerine, her iki yatırımı da yapmak isteyen yatırımcılar ise il müdürlüğüne başvurabilecek. Başvurular her yıl Ocak-Şubat-Mart aylarında alınacak.

Genel Müdürlük gerekli gördüğü takdirde merkez proje değerlendirme komisyonu kararı ve Bakan onayı ile başvuru süresini uzatabilecek, kısaltabilecek ya da yıl içerisinde yeniden başvuru çağrısı yapabilecek. Başvurular, yapıldığı yıl için geçerli olup, yatırıma alınamadığı takdirde sonraki yıllara devredilemeyecek, başvurunun yeniden yapılması gerekecek.

NOT.: Bu Yazı https://etbir.org sitesinden alıntıdır.

AUTHOR

RELATED NEWS

Bir yanıt yazın

Wishlist

Shopping Cart

Subtotal: 0,00
x